Värdering av hela hem – RA Auktionsverket

Värdering av hela hem

Värdering

Vi erbjuder en smidig och professionell försäljningslösning för dödsbon och hela hem och kan förmedla transport och städning.

RA auktionsverket Norrköping erbjuder service för värdering av hela hem vid bouppteckningar, arvsskiften och försäkringsvärderingar samt vid försäljning av hela hem eller större samlingar.

Kontakta oss för en kostnadsfri hemvärdering idag!

Ridha Achoura

Besiktnings- och värderingsman, förordnad av Sveriges Handelskamrar

Gunnel Lindgren

Modernt & samtida

Anders Lindkvist

Expert vapen & militaria

Julia Karlsson

Kundtjänst